گالري عکس

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در جلسه روز دوشنبه 28خرداد1397 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی که با حضور سعید مرادی، مدیر مرکز برگزار شد، مفاد دستوالعمل ابلاغی وزارت متبوع در خصوص ضوابط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود بررسی و موارد عدم انطباق موجود اعلام شد. 
همچنین در این جلسه مهندس موسوی، کارشناس بهداشت محیط گزارش بازدید سه ماهه اول از بخش های بیمارستان را به تفکیک ارائه کرد و موارد قابل بهبود و اصلاحات انجام شده در این زمینه را شرح داد.
وی در ادامه پیشنهادات اصلاحی مرتبط با واحد لنژری و برآورد آماری میزان اقلام پارچه ای در بالاترین ضریب اشغال تخت بیمارستان را نیز مطرح نمود.
در این جلسه مقرر شد اصلاحات پیشنهادی  اولویت بندی و به ترتیب انجام شود.
 خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4443
به روز رسانی : دوشنبه 28 خرداد 1397 - ساعت 13:28
ایجاد : دوشنبه 28 خرداد 1397 - ساعت 12:54 2018-6-18 13:28:54