به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی: دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت به همراه دکتررضائی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر کلانتری، مدیر کل دفتر تعالی خدمات بالینی ومدیریت بیمارستانهای وزارت بهداشت، دکتر رضایی رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت و دکتر امینی، پزشک ستاد هدایت دانشگاه روز پنجشنبه 24خرداد1397 از بیمارستان فارابی بازدید کردند.
هیئت بازدید کننده، به اتفاق دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان و مرادی، مدیر بیمارستان، ابتدا دراورژانس بیمارستان فارابی حضور یافته و از نزدیک در جریان نحوه ی تریاژ وارائه خدمات در بزرگترین اورژانس چشم پزشکی کشور قرار گرفتند. 
در ادامه ازبخش در حال احداث VIP  و بیماران بین الملل، و اتاق عمل اواستین بازدید نموده و درمورد تخصیص بودجه مورد نیاز، دارو و تجهیزات با مسئولین بیمارستان گفتگو ودر جریان مشکلات آن ها قرار گرفتند.
دکتر جان بابایی در حاشیه این دیدار اظهار داشت : این بازدید در راستای بازدید های دوره ای از بیمارستان های تهران صورت گرفت و امروز طبق برنامه از سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کردیم.
معاون درمان وزارت بهداشت بررسی وضعیت اجرای  بسته های تحول ، میزان پذیرش ، میزان پیشرفت و دلایل عقب ماندن پروژه های بیمارستانی و مشکلاتی حاشیه ای مثل مسائل مرتبط با تاسیسات و پیگیری مسایل مرتبط با پرسنل  را مهمترین اهداف این بازدید عنوان کرد.   
گفتنی است در این بازدید شادی رضائی، مدیر پرستاری و چند تن از مسئولین بیمارستان فارابی نیز حضور داشتند و به سوالات هیئت بازدید کننده پاسخ دادند. 
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میرسعید
 

 

شماره مطلب : 4432
به روز رسانی : پنجشنبه 24 خرداد 1397 - ساعت 13:06
ایجاد : پنجشنبه 24 خرداد 1397 - ساعت 12:27 2018-6-14 13:06:53