به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته آسیب شناسی،عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی روز چهارشنبه 23خرداد1397 با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان برگزار شد. در این جلسه در مورد تریاژ، تشکیل پرونده و نحوه برخورد با بیماران بد حال مراجعه کننده به اورژانس، لزوم پرکردن برگه شرح حال برای بیماران غیر چشمی مراجعه کننده به اورژانس، ضرورت ثبت لحظه به لحظه و دقیق دستورات پزشک و اقدامات انجام شده برای بیمار در زمان CPR و جنبه های قانونی این موارد بحث شد و مقرر شد نوشتن گزارش پرستاری در مواقع CPR بر عهده پرستار مسئول اتاق CPR باشد و مسئول شیفت درمانگاه اورژانس بر انجام صحیح آن نظارت داشته باشد.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4431
به روز رسانی : پنجشنبه 24 خرداد 1397 - ساعت 09:53
ایجاد : پنجشنبه 24 خرداد 1397 - ساعت 09:52 2018-6-14 09:53:07