به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان فارابی روز سه شنبه 22خرداد1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان، در سالن شورا برگزار شد. در این جلسه ابتدا عناوین فرآیندهای اصلی بالینی وغیر بالینی بیمارستان مورد بازنگری قرار گرفت.
فاطمه قدیمی، کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان توضیحاتی در مورد فرآیندهای موجود ارائه کرد و گفت: با جمع بندی نظرات همکاران و الگویابی از بیمارستان های مطرح کشور، این فرآیند ها در قالب 21فرآیند اصلی تجمیع شده است.
وی در ادامه در مورد روند بازنگری شاخص های عملکردی بیمارستان نیز توضیحاتی داد و گفت: در جلسه ای که با حضور سرپرستاران و مسئولین واحد ها برگزار شد، آموزش لازم در مورد مفهوم شاخص ها و توانمندی برای محاسبه آن ها، و نحوه تکمیل فرم های اندازه گیری شاخص ها  داده شد. همچنین فایل اکسل محاسبه شاخص توسط کارشناس آمار بیمارستان آماده و در اختیار مسئولین واحد ها قرار داده شد تا به راحتی شاخص های مورد نظر را محاسبه و تجزیه و تحلیل نمایند.
قدیمی همچنین افزود: در جلسه مذکور لیست شاخص ها مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس سنجه های اعتبار بخشی در 6 بعد بررسی و اولویت بندی شده است.  
در ادامه جلسه زینب چاوشی، سوپروایزر آموزش به بیمار، گزارش اثر بخشی آموزش سلامت به بیمار در سال 1396 را ارائه کرد. وی ابتدا شاخص اثر بخشی آموزش سلامت به بیمار را تعریف نمود و حوزه های مورد بررسی، زمان بررسی و سوالات پرسشنامه را شرح داد.
به گفته چاوشی، درصد اثربخشی آموزش سلامت به بیمار در سال 96، 84درصد و درصد رضایتمندی از آموزش ها 95/1 درصدبوده است. در این گزارش نمودار شاخص به تفکیک بخش و فصل مورد بررسی نمایش داده شد .
وی در مورد اقدامات اصلاحی انجام شده در حوزه آموزش سلامت به بیمار نیز گفت: برخی اقدامات مانند تشکیل فصلی کارگروه بیمارستانی، تشکیل ماهیانه کارگروه درون بخشی، اهتمام ویژه به اجرا و ثبت دقیق حداقل های ضروری آموزش به بیمار در کادر پرستاری و پزشکان، اقدامات مشترک در تمام بخش ها  بود و برخی اقدامات بر اساس وضعیت بخش طراحی و اجرا شد.
اقدامات اصلاحی بر اساس فصل، شاخص درصد اجرای الزامات آموزش به بیمار در نیمه دوم سال 96، نتایج بازدید در کل بیمارستان بر اساس گروه های همگن، معرفی مهمترین موارد عدم انطباق شناسایی شده در بازدید رعایت الزامات آموزش سلامت از دیگر مطالب ارائه شده در این گزارش بود.
سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان فارابی در ادامه به سیاست های کلی این حوزه اشاره کرد و گفت: این سیاست ها شامل مدیریت هدفمند آموزش ها برای بیماران و همراهان در راستای خدمات پرستاری، تاکید بر انجام نیاز سنجی آموزشی سالانه بیماران و همراهان در بخش ها، تشکیل کارگروه تخصصی بیمارستانی و درون بخشی و تدوین محتواهای آموزشی معتبر و استاندارد، نظارت بر اجرای برنامه های آموزش به بیمار و ارزیابی اثر بخشی آموزش های ارائه شده به بیماران می شود. 
وی در پایان پیشنهاداتی برای ارتقای سطح آموزش سلامت به بیمار در بیمارستان ارائه نمود. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4424
به روز رسانی : سه شنبه 22 خرداد 1397 - ساعت 11:37
ایجاد : سه شنبه 22 خرداد 1397 - ساعت 11:17 2018-6-12 11:37:51