گالري عکس

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی روز دوشنبه 21خرداد1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان در سالن شورا برگزار شد. 
موضوع اصلی مطرح شده در این جلسه مدیریت مصرف آب در بیمارستان و راهکارهای کاهش مصرف آب بود. 
همچنین مهندس علی اکبر عسگری، گزارشی از فعالیت واحد مدیریت حوادث  بیمارستان در ماه گذشته ارائه کرد. لزوم بررسی مسیر خروجی گازهای بیهوشی، شرایط اکسیژن سانترال بیمارستان (بر اساس سنجه اعتبار بخشی) و نکات ایمنی و فنی اکسیژن سازها، معرفی هفت محل احتمالی فرونشست زمین در محوطه بیمارستان و درخواست انجام اقدام اصلاحی در مورد آن ها، تذکر در مورد برخی نقاط فاقد نور در محوطه بیمارستان، شناسایی پنجره های بدون حفاظ بیمارستان، نصب دوش اضطراری در واحد تاسیسات برای استفاده در موارد مواجهه با مواد پرمخاطره، ساماندهی لوله های معیوب آب، تشگیل کارگروه فنی – مهندسی بیمارستان و ناهمخوانی کد تلفن های داخلی و خارجی برخی واحدها از مهمترین مطالب این گزارش بود که در هرمورد بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد:
برای حفظ آمادگی در مواقع قطعی آب سناریوی قطع آب تدوین و در جلسه آینده مطرح شود.
 در مورد ضرورت وجود گاز نیتروژن سانترال در اتاق های عمل از معاونت درمان استعلام شود.
 میزان استفاده غیر ضروری از خطوط  تلفن اورژانس در واحد های مختلف بررسی شود
 تیم کارشناسی برای بررسی راهکارهای کاهش مصرف آب تعیین و گزارش آن در جلسه بعد ارائه شود.
 میزان مصرف اکسیژن در روزهای اوج فعالیت بیمارستان مورد بررسی قرار گیرد. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4416
به روز رسانی : سه شنبه 22 خرداد 1397 - ساعت 11:04
ایجاد : دوشنبه 21 خرداد 1397 - ساعت 10:06 2018-6-12 11:04:07