به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته طب انتقال خون این مرکز روز یکشنبه 20خرداد1397 با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان در سالن شورا برگزار و مصوبات قبلی پیگیری شد.
گزارش برنامه آموزشی کارکنان پرستاری در سال جدید، نحوه آموزش به پزشکان ، فرآیند دریافت خون کراس ماچ شده از آزمایشگاه، لزوم تکمیل تمامی بخش های فرم درخواست و بازنگری خط مشی های مربوط به گروه پرستاری از جمله مطالب مورد بحث در این جلسه بود. 
در این جلسه مقرر شد:
دریافت فرآورده های خونی فقط نیم ساعت قبل از تزریق صورت گیرد.
 زمان نمونه گیری برای انچام کراس ماچ حتما ثبت گردد. 
خبر و عکس:امیدوار
 
شماره مطلب : 4413
به روز رسانی : يكشنبه 20 خرداد 1397 - ساعت 10:26
ایجاد : يكشنبه 20 خرداد 1397 - ساعت 09:56 2018-6-10 10:26:38