به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این مرکز روز شنبه 19خرداد1397 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان در سالن شورا برگزار شد. در این جلسه ضوابط کار با لیزر های پزشکی مورد بررسی قرا گرفت و مقررشد: 
فهرست تمامی تجهیزاتی که پرتو لیزری تابش می کنند همراه با مشخصات فنی دستگاه تهیه و به واحد بهداشت حرفه ای ارسال گردد.
برای تمامی دستگاههای مرتبط، برچسبی از کلاس لیزر و سایر مشخصات لازم تهیه و روی آن نصب گردد.
شیوه نامه نکات ایمنی و راهنمای کار با لیزر و سایر اطلاعات مورد نیاز براساس دستورالعمل ضوابط کار با لیزرهای پزشکی تهیه و در اختیار افراد مرتبط قرار گیرد.
تمامی علائم هشدار و خطر در محل کار با لیزر بررسی و نواقص برطرف گردد.
 برای تمام افرادی که با لیزر کار می کنند برنامه ریزی آموزشی صورت پذیرد و گواهینامه معتبر اخذ گردد.
تجهیزات حفاظتی مورد نیاز با توجه به کلاس لیزرها مشخص و در صورت عدم کفایت نسبت به تامین آن اقدام گردد.
خبر و عکس: امیدوار
شماره مطلب : 4411
به روز رسانی : يكشنبه 20 خرداد 1397 - ساعت 09:17
ایجاد : شنبه 19 خرداد 1397 - ساعت 12:47 2018-6-10 09:17:37