به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته آسیب شناسی،عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی روز یکشنبه 13خرداد1397 با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان برگزار شد. در این جلسه در مورد نحوه برخورد با  بیماران بد حال و  multiple trauma، شرایط  بستری در بخش ICU و جنبه های قانونی این موارد بحث شد.  مقرر شددر صورت مراجعه بیماران بدحال و با ترومای متعدد بیمار در اورژانس تحت نظر گرفته شده و ضمن شروع اقدامات اولیه درمانی هرچه سریعتر از یک مرکز مجهز جنرال پذیرش اخذ و نسبت به انتقال بیمار اقدام شود. 
خبر و عکس: امیدوار 
 
شماره مطلب : 4402
به روز رسانی : يكشنبه 13 خرداد 1397 - ساعت 21:18
ایجاد : يكشنبه 13 خرداد 1397 - ساعت 10:01 2018-6-3 21:18:23