گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل چهار این بیمارستان  که با حضور سعید مرادی،مدیر و سایر اعضای تیم روز دوشنبه هفتم خرداد1397  انجام شد، مخاطرات شناسایی شده در ارزیابی با چک لیست،  بررسی و پیشنهادات پزشکان و کارکنان برای رفع مشکلات موجود جمع آوری شد.

برخی از مشکلات عنوان شده در این بازدید عبارت بود از: عدم تناسب نیرو با  بیماران بستری در ریکاوری که در کیفیت مراقبت به ویژه برای کودکان تاثیر می گذارد. نامناسب بودن نور در اتاق عمل اربیت، کمبود و نامناسب بودن ابزار جراحی و کمبود کات کودک در ریکاوری

خبرو عکس : امیدوار

 

شماره مطلب : 4390
به روز رسانی : سه شنبه 8 خرداد 1397 - ساعت 11:20
ایجاد : سه شنبه 8 خرداد 1397 - ساعت 10:19 2018-5-29 11:20:24