به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان، جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی این مرکز روز دوشنبه هفتم اردیبهشت 1397 برگزار شد. 
ابتدا دکتر محمد رضا فرخ آشتیانی، مسئول داروخانه، در مورد دو چک لیست « نظارت دارویی بخش ها» و «نظارت بر خوانا و صحیح بودن نسخ دارویی» توضیحاتی داد و خواستار نظارت بیشتر سرپرستاران در این مورد شد. وی همچنین اظهارداشت: علیرغم اطلاع رسانی کتبی به روسای بخش های آموزشی، هنوز تغییری در وضعیت تصحیح نسخه نویسی  به وجود نیامده است. صحت نام، شکل دارویی، دوز، روش و مقدار مصرف دارو از جمله نکاتی است که باید در نسخ داروئی رعایت شود. 
در ادامه جلسه کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی ، نرم افزار جدید مدیریت منابع و تجهیزات پزشکی،PMQ را معرفی و در مورد ظرفیت های آن توضیح دادند. براین اساس مشخصات تمامی تجهیزات پزشکی موجود بیمارستان توسط کارشناسان این واحد در نرم افزار وارد شده و پس از برگزاری جلسه آموزشی، هرگونه امور مربوط به خرید، نقل و انتقال و تعمیر و اسقاط و اهدای تجهیزات  توسط سرپرستار مربوطه و از طریق نرم افزار فوق صورت خواهد گرفت. 
مرادی، مدیر بیمارستان در همین زمینه اظهار داشت: با تکمیل این نرم افزار بانک اطلاعاتی خوبی ایجاد خواهد شد که قطعا بر الگوی صحیح مصرف و کاهش هزینه ها موثر خواهد بود.
 در این جلسه علاوه بر پیگیری مصوبات قبلی، چند نامه و دستورالعل دریافتی مطرح شد. دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی، نامه در خصوص عدم ارجاع بیمار و همراه برای تامین دارو و تجهیزات، تامین دارهای شیمی درمانی، صورت جلسه ستاد اجرائی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه، کاهش هزینه های بستری بیماران و سزمان های بیمه گر، کاهش میزان خرید و مصرف اقلام نسبت به سال قبل، ممنوعیت تبلیغات اقلام و کالاهای آسیب رسان،  عدم درج ملزومات مورد نیاز پس از ترخیص در صورت حساب بیمار عناوین برخی از این نامه ها بودند.
مدیر بیمارستان فارابی در این جلسه در مورد تصمیمات اتخاز شده واقدامات صورت گرفته برای کاهش هزینه ها نیز توضیحاتی داد. 
خبرو عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4389
به روز رسانی : دوشنبه 7 خرداد 1397 - ساعت 13:15
ایجاد : دوشنبه 7 خرداد 1397 - ساعت 12:57 2018-5-28 13:15:05