به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته مصرف منطقی دارووآنتی بیوتیک این بیمارستان روز یکشنبه6خرداد1397 با حضور دکتر مهدی صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان برگزار شد. 
ابتدا دو نامه دریافتی در خصوص تجویز آنتی بیوتیک هایی که شروع آن ها نیازمند مشاوره عفونی است و تجویز و مصرف 8قلم آنتی بیوتیک پرهزینه مطرح و در مورد آن ها بحث شد. 
 سپس گزارش مصرف آنتی بیوتیک ها در سال 95 و 96 ارائه شد. همچنن اعضا در مورد شرایط خاص کشور و امکان کمبود داروهای آنتی بیوتیک به تبادل نظر پرداختند. 
در پایان مقرر شد: میزان مصرف جنتامایسین تزریقی بررسی و موارد مصرف، نوع بیماری و فرد تجویز کننده درهرمورد مشخص گردد.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4384
به روز رسانی : يكشنبه 6 خرداد 1397 - ساعت 12:27
ایجاد : يكشنبه 6 خرداد 1397 - ساعت 11:36 2018-5-27 12:27:54