به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی اولین جلسه کمیته علمی بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی، روز چهار شنبه 2خرداد1397 با حضور دکتر قاسم فخرائی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالن شورای مرکز تحقیقات چشم پزشکی برگزار شد. 
در این جلسه که به بررسی نقاط قوت و ضعف سمینار بیست و چهارم اختصاص داشت، دکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی؛ دکتر سید ضیاء الدین طباطبائی دبیر علمی سیمنار بیست و چهارم؛ دکتر علیرضا کشتکار جعفری و دکتر احمد میر شاهی، رییس و دبیر علمی سیمنار بیست و پنجم، دکتر فربیا قاسمی و دکتر محمد طاهر رجبی معاونین آموزشی و پژوهشی بیمارستان فارابی، روسا و معاونین بخش های آموزشی بیمارستان حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود برای برگزاری هرچه بهتر سمینار آتی پرداختند. 
ابتدا دکتر سید ضیاء الدین طباطبائی، دبیر علمی بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی ضمن قدردانی از تمامی اعضای هیئت علمی و عوامل اجرائی، از مشارکت حداکثری آن ها برای برگزاری بسیار خوب این سمینار تشکر و توضیحاتی در مورد روند برگزاری سمینار ارائه کرد. 
وی در مورد محل برگزاری سمینار نیز گفت: با وجود چالشی که به خاطر بازسازی هتل المپیک و انصراف مسئولین آن از میزبان سمینار به وجود آمد، خوشبختانه محل انتخابی یعنی پژوهشگاه صنعت نفت از نظر فضای فیزیکی جایگزین بسیار مناسبی بود.
دکتر طباطبائی اضافه کرد: با این حال مشکلاتی هم در اجرا وجود داشت که بیشتر به خاطر تجربه جدید همکاری ما با پژوهشگاه و فرصت کم هماهنگی بود. 
دکتر قاسم فخرائی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه با بیان این که مهمترین دلیل برگزاری باشکوه سمینار بیست و چهارم همدلی تمامی اعضای هیئت علمی است، تاکید کرد: اگر همین رویه را ادامه دهیم قطعا در سال های آتی موفق تر خواهیم بود.
وی برنامه های جانبی سمینار را از نقاط قوت آن دانست و گفت: استقبال مدیران گروه های چشم پزشکی سراسر کشور از برنامه های جانبی بسیار خوب بود و به یمن انتخاب خوب مسئولین برگزاری که برنامه ها شخصا پیگیری و کنترل می کردند، برنامه های جانبی در سطح بالایی برگزار شدند. به طور مثال مسابقه معرفی موارد جالب که با استقبال بسیار بالای شرکت کنندگان روبرو شد و شخصا مطالب خیلی خوبی در آن آموختم. 
دکتر فخرائی در مورد ضرورت جلب مشارکت چشم پزشکان کشور گفت: یکی از اهداف راهبردی ما ساماندهی دبیرخانه سمینار است. همچنین حتما طی یک ماه آینده محل برگزاری سمینار را مشخص و کار اطلاع رسانی را شروع خواهیم کرد.  
رفع مشکلات سمعی – بصری، برنامه ریزی مراسم شب فارابی، کم کردن تداخل برنامه ها و ایجاد فرصت برای حضور شرکت کنندگان در تمامی برنامه های علمی، نحوه استفاده از مهمانان خارجی در سمینار، نحوه دسترسی شرکت کنندگان به عکس های سمینار ، نحوه تدوین و چیدمان برنامه علمی سمینار ، استفاده از اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسر کشور در برنامه ریزی علمی،مطالب دیگری بودند که مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه در مورد آن ها صحبت کرد.  دکتر علیرضا کشتکار جعفری، رییس بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی نیز گفت: استقبال از سمینار فارابی، در مقایسه و رقابت با سمینار هایی که با فاصله کمی از آن برگزار شدند بسیار خوب و مایه خوشحالی بود. 
وی از اختصاص موضوع اولین جلسه کمیته علمی، به بررسی نقاط قوت و ضعف سمینار قبلی ابراز خوشنودی کرد و تشکیل این جلسه را یکی از آرزوهای دیرین خود دانست که  باید به فال نیک گرفته شود.
دکتر جعفری در مورد نحوه برگزاری سمینار بیست و چهارم گفت: اگر منصفانه نگاه کنیم برنامه ها بسیار هوشمندانه تنظیم و به خوبی اجرا شد. البته برخی مشکلات کوچک اجرائی، مثل هماهنگی در سمعی – بصری و ازدحام جمعیت و پذیرایی در مراسم شب فارابی وجود داشت که خوشبختانه با تلاش و مدیریت همکاران برطرف شد.
دکتر احمد میرشاهی، دبیر علمی بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی نیز دبیرخانه علمی را قلب تپنده سمینار و مسئول ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی دانست و افزود: با توجه به رویکرد دعوت از مهمانان خارجی برای سمینار بیست و پنجم، تشکیل دبیرخانه دائم می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.
وی ارائه مطالب علمی در قالب Case Presentation را ویژگی خاص سمینار سالیانه فارابی دانست و افزود: همین ویژگی است که موجب تعامل و مشارکت فعال شرکت کنندگان در سمپوزیوم ها و کارگاه ها می شود و باید هم همین رویکرد را در مورد سخنرانان خارجی حفظ کنیم. 
 دبیر علمی بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی، خواستار استفاده از قابلیت فارغ التحصیلان فارابی در سراسر کشور و مشارکت آنان در سمینار شد و این امر را موجب افزایش ارتباط با دانش اموختگان، ارتقای سطح علمی فارغ التحصیلان و ایجاد فضای رقابتی بین آن ها دانست. 
عناوین سایر مطالب طرح شده توسط دکتر میر شاهی عبارت بودند از: انتخاب مسئول مناسب برای دبیرخانه سمینار، لزوم تهیه فیلم های آموزشی از جراحی ها و روش های نوین درمانی و استفاده از این فیلم ها در ارائه مطالب سمینار، دعوت از چشم پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور و استفاده از تجارب آن ها، استفاده از توان شرکت های تجهیزات پزشکی برای دعوت از میهمانان خارجی، تعیین لیست مهمانان خارجی به پیشنهاد تمام گروه های اموزشی بیمارستان، شروع سریع تر برنامه ریزی دعوت از میهمانان خارجی، افزایش برنامه های ورزشی ، استفاده از پوستر های آموزشی برای هریک از گروه ها، پیشنهاد برگزاری کارگاه های پژوهش محور توسط مرکز تحقیقات در کنار سمینار تا هم فارغ التحصیلان علاقه مند به پژوهش بتوانند از این کارگاهها استفاده نمایند و هم جایگاه تحقیقاتی مناسبی برای سمینار ایجاد نماید. 
 در ادامه جلسه دکتر علیرضا لاشیئی ، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی، ضمن قدر دانی از زحمات مسئولین برگزار کننده سمینار بیست و چهارم، نقطه نظرات خود را در پنج محور بیان کرد.
شرایط و ضوابط بین المللی کردن سمینار ، اعلام زمان برگزاری سمینار بیست و پنجم به سایر گروه های چشم پزشکی و هماهنگی با آنان، لزوم ایفای نقش فعال کانون دانش اموختگان فارابی و استفاده از ظرفیت های دفتر دانش آموختگان دانشگاه، برگزاری کارگاه های عملی در سمینار با توجه به تجربه استقبال از این برنامه ها در سمینار های قبل، پیش بینی دوره های کوتاه مدت بازآموزی عملی برای چشم پزشکان سراسر کشور و ثبت نام در سمینار و بالاخره بحث برگزاری سمینار چشم پزشکی ترجمانی و چشم پزشکی بازساختنی در کنار سمینار و پرداختن به موضوعات پژوهشی ، محور های سخنان دکتر لاشیئی در این جلسه بودند.
سپس هریک از مدعوین به بیان نقطه نظرات خویش پرداختند که اهم آن ها به قرار زیر است:
دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد، استاد بخش قرنیه و سردبیر نشریه ندای فارابی، در مورد زبان ارائه سمینار، حضور مهمان خارجی و نحوه انتشار ویژه نامه های سمینار صحبت کرد.
دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی یبیمارستان فارابی نظر خود را در مورد ظرفیت پذیرش سمینار تحقیقاتی چشم پزشکی و ضروریات بین المللی شدن سمینارهای علمی بیان کرد.
دکتر ابوالفضل کسائی، رییس بخش پلاستیک و ترمیمی چشم، انتخاب عناوین کاربردی و قابل استفاده برای اکثریت چشم پزشکان، لزوم هماهنگی بیشتر با مسئولین محل برگزاری سمینارو هماهنگی با زمان سمینار گروه های فوق تخصصی انجمن را مطرح کرد.
دکتر سید علی طباطبائی، رییس بخش اورژانس، محل مناسب و ظرفیت های خوب پژوهشگاه صنعت نفت و اجرای خوب سمینار را از جمله جنبه های مثبت سمینار بیست و چهارم دانست و به برخی مشکلات مثل ازدحام جمعیت در مراسم شب فارابی و مشکلات سمعی بصری اشاره کرد.
دکتر آرش میر محمد صادقی، معاون آموزشی بخش استرابیسم خواستار توجه بیشتر به برنامه ریزی علمی سمینار و نگاه ویژه به بخش استرابیسم شد و گفت: برای سمینار سال بعد عناوین بسیار جالبی را در نظر داریم که سالن هایی با گنجایش بالاتر نیاز دارد. 
دکتر رضا کارخانه، رییس بخش رتین هم در مورد لزوم تعامل با دانشگاه های دیگر، مشارکت بشتر گروه چشم در برگزاری کنگره سراسری چشم پزشکی، حضور مهمانان خارجی، پرهیز از ارائه سخنرانی کلیدی توسط مهمان خارجی، حل مشکلات سمعی- بصری، برگزاری سمینار تحقیقاتی چشم پزشکی، استفاده از پوستر های الکترونیک، استفاده از راهکارهای نوآورانه برای بالابردن کیفیت سمینار صحبت کرد.
دکتر محمد رضا فلاح تفتی، رییس بخش قرنیه نیز مشکلات سمپوزیوم ها و کارگاه های گروه قرنیه را مطرح و از محل برگزاری سمینار ابراز رضایت نمود.
در پایان مقرر شد همه گروه های آموزشی عناوین برنامه های خود را تهیه و در جلسه ماه آینده کمیته ارائه کنند.
 خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4381
به روز رسانی : شنبه 5 خرداد 1397 - ساعت 12:59
ایجاد : پنجشنبه 3 خرداد 1397 - ساعت 12:56 2018-5-26 12:59:01