بیمارستان فارابی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی موفق به احراز بالاترین امتیاز در بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، براساس ارزشیابی های انجام شده توسط دبیرخانه طرح صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان فارابی موفق به کسب بالاترین امتیاز در سطح بیمارستانهای تابعه گردید.
دکتر حسن پور، مدیر بازرسي، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات دانشگاه علوم پزشکی تهران، با ارسال نامه ای خطاب به ریاست بیمارستان فارابی ضمن اعلام این مطلب تصریح کرده است: با عنایت به اینکه حقوق شهروندی به معنای توجه به کرامت ومنزلت انسانی است و حق استفاده از بهداشت عمومی ومراقبتهای پزشکی نیز از حقوق اجتماعی شهروندان است، بدین وسیله ضمن قدردانی اززحمات شایسته جنابعالی وسایر همکاران آن واحد امید است این توفیق باعث  تداوم وحفظ این موفقیت گردد.
 
شماره مطلب : 4350
به روز رسانی : شنبه 28 مهر 1397 - ساعت 08:46
ایجاد : شنبه 29 ارديبهشت 1397 - ساعت 13:10 2018-10-20 08:46:57