گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، شورای پژوهشی این مرکز روز شنبه 22 اردیبهشت1397 با حضور دکتر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات چشم پزشکی تشکیل شد. در این جلسه ارائه دهندگان و اساتید راهنمای دو طرح پژوهشی، 6پروپوزال دستیاری و یک پایان نامه پزشکی عمومی در مورد طرح های ارسالی خود توضیح داده و از آن دفاع کردند. همچنین داوران و اعضای شورا نظرات اصلاحی خود را ارائه نمودند تا در طرح ها لحاظ شود. 
خبر و عکس: امیدوار
شماره مطلب : 4309
به روز رسانی : شنبه 22 ارديبهشت 1397 - ساعت 13:38
ایجاد : شنبه 22 ارديبهشت 1397 - ساعت 12:02 2018-5-12 13:38:33