روابط عمومی بیمارستان فارابی: یکی از مراجعین بیمارستان فارابی با ارسال نامه ای از نحوه خدمت رسانی این بیمارستان تقدیر نمود. 

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، بدنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت و افزایش بار مراجعین بیمارستان فارابی ، مسئولین،پزشکان و کارکنان  این بیمارستان نهایت تلاش خود را جهت اجرای بهینه طرح و ارائه  خدمات با رعایت بالاترین سطح استاندارد و کیفیت  نموده اند. گفتگو با مراجعین و بیماران و دیدن لبخند رضایت آنان موید این نکته است. نامه یکی از مراجعین به مدیریت بیمارستان  و تقدیر و تشکر از نحوه خدمت رسانی بیمارستان فارابی در قالب طرح تحول نظام سلامت  این موضوع را تایید می نماید.

شماره مطلب : 424
به روز رسانی : پنجشنبه 26 مهر 1397 - ساعت 13:19
ایجاد : سه شنبه 24 تير 1393 - ساعت 12:29 2018-10-18 13:19:54