روابط عمومی بیمارستان فارابی: پروفسور هرمز شمس، استاد پیشکسوت بیمارستان فارابی و فرزند پروفسور فقید محمد قلی شمس، بنیانگذار چشم پزشکی نوین ایران در گفتگویی در مورد جایگاه سمینارسالیانه فارابی در جامعه چشم پزشکی گفت:
همانطور که می دانید چشم پزشکی نوین در ایران توسط مرحوم پروفسور شمس و در بیمارستان فارابی شروع شده و در واقع  اصل و پایه چشم پزشکی چه در تهران و چه در شهرستان ها از بیمارستان فارابی بوده است. تا مدت های طولانی سمینار فارابی تنها سمینار علمی چشم پزشکی کشور بود که ما از سالهای پیش از انقلاب آن را شروع کرده بودیم و خیلی جنبه رسمی نداشت. ولی بعد از انقلاب، در طول دهه شصت، منظم شد و به طور مرتب در بیمارستان فارابی برگزار می شد و خیلی مورد استقبال قرار می گرفت. کم کم تغییراتی در شکل برگزاری آن ایجاد شد و  به شکل سمینار سالیانه امروزی درآمد. بنابر این سمینار فارابی پدیده جدید و تازه ای نیست بلکه یادگاری از پیشینیان فارابی است. باید تداوم داشته باشد و وظیفه همه ما هم تقویت آن است.
وی تاکید کرد: در یک جمله سمینار فارابی تاثیر زیادی در پیشرفت چشم پزشکی کشور داشته است و ما باید حفظش کنیم.  
پروفسور شمس در مورد مسئله ادغام سمینارهای چشم پزشکی هم گفت: خب قبلا شاهد بودیم که هریک از دانشگاه های دیگر تهران سمینار های جداگانه ای را برگزار می کردند که به علت تعدد   شرکت کنندگان کمی داشت. پیشنهاد تجمیع سمینار ها شاید ازنظر صرف هزینه و وقت به نفع همه باشد. ولی به شرط آن که تاریخ ها را  به طور مناسبی تعیین کنیم تا تداخلی با سمینار سالیانه فارابی نداشته باشد. به هرحال باید در این مورد بیشتر بررسی و برنامه ریزی شود .
 گفتگو: امیدوار
 

 

شماره مطلب : 4213
به روز رسانی : يكشنبه 2 ارديبهشت 1397 - ساعت 19:34
ایجاد : پنجشنبه 30 فروردين 1397 - ساعت 12:30 2018-4-22 19:34:31