گالری عکس

 کمیته مدیریت خطر و بلایای بیمارستان فارابی روز دوشنبه 27فروردین 1397 با حضورسعید مرادی، مدیر این مرکز در سالن شورای بیمارستان برگزار شد.

در این جلسه گزارش کاملی از مدیریت مراجعین حوادث شب چهارشنبه آخر سال 1396 توسط عسگری، مسئول واحد مدیریت حوادث و بلایای بیمارستان ارائه شد و هریک از اعضا نقاط قوت و ضعف آن را اعلام نمودند.
همچنین لیست اعضای کمیته در این جلسه مورد بازبینی قرار گرفت.

خبر و عکس: امیدوار

 

شماره مطلب : 4198
به روز رسانی : دوشنبه 27 فروردين 1397 - ساعت 17:48
ایجاد : دوشنبه 27 فروردين 1397 - ساعت 12:24 2018-4-16 17:48:08