به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در اولین ساعات شروع کار اداری بعد از تعطیلات نوروزی دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی به همراه اعضای تیم مدیریت اجرائی روز سه شنبه 14فروردین 1397 باحضور در واحدها و بخش های مختلف بیمارستان با کارکنان دیدارکرده و سال نو را به آنان تبریک گفتند.
در این بازدید مرادی، مدیر؛ پیران، رییس امور اداری؛ رضایی، مدیر پرستاری، رنجبر، مدیرامور مالی و منتی، مسئول روابط عمومی بیمارستان حضور داشتند.
خبر و عکس: قاضی میرسعید
 
شماره مطلب : 4158
به روز رسانی : چهارشنبه 15 فروردين 1397 - ساعت 11:03
ایجاد : سه شنبه 14 فروردين 1397 - ساعت 15:24 2018-4-4 11:03:12