به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، بنابر اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ کانال تلگرامی این معاونت در راستای ایجاد ارتباط بی واسطه با مدیران محترم گروه های آموزشی، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان و همچنین افزایش سرعت انتقال پیام ها و اخبار آموزشی دانشگاه به آدرس tums_education  @راه اندازی شد.
 
شماره مطلب : 4075
به روز رسانی : چهارشنبه 9 اسفند 1396 - ساعت 09:50
ایجاد : چهارشنبه 9 اسفند 1396 - ساعت 09:49 2018-2-28 09:50:06