گالری عکس۱

گالری عکس۲

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه مدون "بازآموزی بیماری های التهابی چشم " را روز پنجشنبه 3اسفند1396در سالن پرفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار کرد.

در این برنامه علاوه بر اعضای هیئت علمی گروه چشم پزشکی اساتید رشته های ایمنولوژی، پاتولوژی، عفونی، روماتولوژی، داخلی و نورولوژی بیماری های التهابی چشم را از چند منظر مورد بحث قرار داده و نکات مهم تشخیصی و درمانی این بیماری ها را مرور نمودند.
دکتر نازنین ابراهیمی ادیب و دکتر محمد زارعی به ترتیب دبیران علمی و اجرایی این برنامه بودند.

خبر: امیدوار

عکس: امیدوار- قاضی میرسعید

شماره مطلب : 4059
به روز رسانی : پنجشنبه 3 اسفند 1396 - ساعت 17:12
ایجاد : پنجشنبه 3 اسفند 1396 - ساعت 13:34 2018-2-22 17:12:31