به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار روز دوشنبه 30 دی۱۳۹۶ از اتاق عمل چهار این  بیمارستان بازدید و با بررسی مخاطرات شناسایی شده در ارزیابی با چک لیست،  پیشنهادات کارکنان پرستاری و بیهوشی را برای رفع مشکلات موجود دریافت کردند.
نحوه تکمیل برگه رضایت آگاهانه عمل، مشاوره مجدد برای بیماران دارای بیماری زمینه ای، ایمنی تجهیزات بیهوشی، پیشگیری از سقوط بیمار از تخت جراحی ، لزوم استفاده از کارشناس بیهوشی زبده برای مراقبت بعد از عمل کودکان، خرید ابزار جراحی با کیفیت، کمبود برخی داروها و تجهیزات، رفع مشکل تهویه اتاق عمل ها برخی از مشکلات عنوان شده دراین بازدید بود.  
 خبرو عکس : امیدوار
 
شماره مطلب : 4044
به روز رسانی : چهارشنبه 2 اسفند 1396 - ساعت 09:04
ایجاد : دوشنبه 30 بهمن 1396 - ساعت 13:25 2018-2-21 09:04:29