به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته مصرف منطقی داروهای آنتی باکتریال روز چهارشنبه 18بهمن 1396 در سالن شورای این مرکز برگزارشد و پس از پیگیری مصوبات قبلی گزارش وضعیت شاخص مقاومت میکربی در سال 96 توسط حدیثه حسینی سوپروایزر کنترل عفونت ارائه شد.
همچنین مصرف آنتی بیوتیک در 9ماه اول سال 96گزارش و با مدت مشابه سال قبل مقایسه گردید.
سپس نامه معاونت غذا و داروی دانشگاه در مورد اعتبارات پرداخت بدهیهای داروئی و ملزومات پزشکی قرائت شد و مقرر گردید:
به منظور جلوگیری از کمبود احتمالی بررسی لازم برای تهیه آنتی بیوتیکهای ضروری بیمارستان صورت گیرد.
کتابچه پروتکل تجربی تجویز آنتی بیوتیک و پروفیلاکسی در اعمال جراحی بین اعضای هیئت علمی توزیع گردد .
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 4016
به روز رسانی : پنجشنبه 19 بهمن 1396 - ساعت 14:48
ایجاد : پنجشنبه 19 بهمن 1396 - ساعت 12:46 2018-2-8 14:48:37