سمینار اپیدمیولوژی بیماری های چشم و سلامت بینایی(سال ۹۲)
* جشنواره  سالیانه شمس(از سال  ۸۷ تاکنون)
* سمینار سالیانه سلول های بنیادی در چشم پزشکی (از سال ۹۱ تاکنون)
*سمینار سالیانه چشم پزشکی ترجمانی (سال ۹۳)
* سمینار روز جهانی بینایی( سال ۹۲-۹۳)
* سمینار مراقبتهای اولیه چشم(سال ۹۳)
* سمینار Telescreening (سال ۹۳)
* سمینار بینایی در ورزش(سال ۹۳)
 
شماره مطلب : 4008
به روز رسانی : چهارشنبه 7 فوریه 2018 - ساعت 11:52
ایجاد : چهارشنبه 7 فوریه 2018 - ساعت 11:51 2018-2-7 11:52:59