به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان فارابی روز شنبه 30 دی ماه ۱۳۹۶ با حضور اعضا در مرکز تحقیقات چشم پزشکی تشکیل جلسه داد.
در این جلسه نیز چند پایان نامه و طرح پژوهشی ثبت شده در سیستم پژوهشیار از نظر مطابقت با کدهای اخلاقی بررسی  و در مورد آن ها تصمیم گیری شد. 
خبر: امیدوار 
عکس: قاضی میرسعید
 
شماره مطلب : 3938
به روز رسانی : شنبه 30 دى 1396 - ساعت 13:55
ایجاد : شنبه 30 دى 1396 - ساعت 13:26 2018-1-20 13:55:53