روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکی تهران : كميته اجرائي طرح تحول نظام سلامت بيمارستان فارابي نحوه استقرار سیستم ارجاع در انجام امور آزمایشگاهی را بررسی نمود. 

 

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی كميته اجرائي طرح تحول نظام سلامت بيمارستان فارابي با حضور دکتر چباروند  رئیس بیمارستان ، دکتر مخترع مدیر بیمارستان، مدیر پرستاری و مسئولین واحد های ذی ربط روز سه شنبه 93/4/3 در سالن شورای بيمارستان برگزار شد.

در اين كميته در زمینه اطلاع رسانی مصوبات کمیته به مدیران کشیک بیمارستان، استقرار آیتم های ارتقای کیفیت ویزیت در سیستم HIS ، ثبت نتایج ویزیت بیماران در HIS، مدیریت دارو وتجهیزات مصرفی پزشکی در شیفت های عصرو شب و تعطیلات و استقرار سیستم ارجاع در انجام امور آزمایشگاه بحث و تبادل نظر شد. 

شماره مطلب : 393
به روز رسانی : يكشنبه 8 تير 1393 - ساعت 13:20
ایجاد : يكشنبه 8 تير 1393 - ساعت 12:21 2014-6-29 13:20:11