روابط عمومي بیمارستان فارابی :  نحوه مدیریت دارو و تجهيزات پزشكي در جلسه كميته اجرائي طرح تحول نظام سلامت بيمارستان فارابي بررسی شد.

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی كميته اجرائي طرح تحول نظام سلامت بيمارستان فارابي با حضور دکتر مخترع مدیر بیمارستان، مدیر پرستاری و مسئولین واحد های ذی ربط  روز یکشنبه 1 /4/93 در سالن شورای بيمارستان برگزار شد.

در اين كميته دستورالعمل ارتقای خدمات ویزیت قرائت و  پس از تبادل نظر مقرر گردیدآمار ویزیت اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیائی از آغاز طرح استخراج ودر نرم افزار مربوطه ثبت گردد. سپس  درمورد نحوه مدیریت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بحث و تصميمات لازم اتخاذ گردید.

همچنین  چک لیست ارزیابی حضور پزشکان مقیم در بیمارستان توسط دفتر تعالی ارائه و نظرات اصلاحی اعضا در مورد آن اعمال گردید.  

شماره مطلب : 387
به روز رسانی : يكشنبه 8 تير 1393 - ساعت 11:13
ایجاد : دوشنبه 2 تير 1393 - ساعت 12:40 2014-6-29 11:13:08