به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، هفتمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال ۹۶ روز شنبه دوم دی ماه با حضوردکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه؛ دکتر فخرائی ، مدیر گروه چشم پزشکی و دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان فارابی در سالن شورای مرکز تحقیقات چشم برگزارشد.
اعضای جلسه 8عنوان شامل سه طرح پژوهشی، سه پایان نامه دستیاری و دو پایان نامه پزشکی عمومی را بررسی و تصویب کردند.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 3840
به روز رسانی : شنبه 2 دى 1396 - ساعت 13:49
ایجاد : شنبه 2 دى 1396 - ساعت 13:39 2017-12-23 13:49:20