مدیر پرستاری: فریده آژیر
شماره تماس: ۲۲۰۱
روز های ملاقات حضوری با همکاران: چهارشنبه ها از ساعت 15-13

شرح وظایف مدیر پرستاری

شماره مطلب : 3786
به روز رسانی : شنبه 15 اوت 2020 - ساعت 07:59
ایجاد : شنبه 1 دسامبر 2018 - ساعت 09:26 2020-8-15 07:59:30