مدیر پرستاری: شادی رضایی
شماره تماس: ۲۲۰۱
روز های ملاقات حضوری با همکاران: چهارشنبه ها از ساعت 15-13

شرح وظایف مدیر پرستاری

شماره مطلب : 3786
به روز رسانی : شنبه 4 ژانویه 2020 - ساعت 17:54
ایجاد : شنبه 1 دسامبر 2018 - ساعت 09:26 2020-1-4 17:54:08