مدیر پرستاری: شادی رضایی
شماره تماس: ۲۲۰۱
روز های ملاقات حضوری با همکاران: چهارشنبه ها از ساعت 15-13

شرح وظایف مدیر پرستاری

شماره مطلب : 3786
به روز رسانی : شنبه 10 آذر 1397 - ساعت 10:32
ایجاد : شنبه 10 آذر 1397 - ساعت 09:26 2018-12-1 10:32:55