مدیر پرستاری: شادی رضایی
شماره تماس: ۲۲۰۱
روز های ملاقات حضوری با همکاران: چهارشنبه ها از ساعت 13-12

شرح وظایف مدیر پرستاری

شماره مطلب : 3786
به روز رسانی : يكشنبه 26 آذر 1396 - ساعت 12:53
ایجاد : يكشنبه 26 آذر 1396 - ساعت 09:26 2017-12-17 12:53:23