مسئول واحد : هاجر رضائی ( کارشناس تغذیه )

فعالیتها و خدمات بخش تغذیه در بیمارستان شامل دو قسمت میباشد :
الف – مدیریت خدمات تغذیه ای اعم از تهیه،پخت و توزیع غذا
ب – تغذیه بالینی و ارائه مشاوره های تغذیه و رژیم درمانی بیماران
اهم فعالیتها :
v    تنظیم برنامه های فصلی،ماهیانه و روزانه برای تهیه و سرویس غذا
v    نظارت بر نحوه تهیه،آماده سازی،طبخ،نگهداری،انتقال و توزیع مواد غذائی
v    مشاوره و رژیم درمانی بیماران و همکاری با کادر درمان
v    تشکیل کمیته تغذیه
v    پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذائی خام و پخته و پیگیری نتایج آن از مسئول مربوطه
v    بررسی میزان رضایت مندی افراد تحت پوشش خدمات تغذیه ای بیمارستان
v    آموزش پرسنل تحت سرپرستی در زمینه های مورد نیاز
v    نظارت بر فعالیت کارکنان تحت سرپرستی
v    گزارش فعالیت ها و مشکلات به مدیریت بیمارستان
v    تهیه آمارهای غذائی بیماران و پرسنل و ارسال به واحد مالی
v    مدیریت و سرپرستی نظارت و ارزیابی فعالیتهای کارشناسان تغذیه و کارکنان بخش تغذیه و تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی
v    اجرای استانداردهای اعتباربخشی واحد
v    شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
v    همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان جهت نظارت بر وضعیت بهداشت محیط کار و بهداشت فردی کارکنان
شرح وظایف کارشناسان تغذیه  :
1 – کنترل و نظارت بر تحویل کلیه مواد اولیه مصرفی
2 – کنترل و نظارت بر مراحل آماده سازی غذا
3 – کنترل و نظارت بر توزیع و سرو غذا
4 –  مشاوره و رژیم درمانی بیماران بستری و همکاری با کادر درمانی (پرستار – پزشک )
5 –  مشاوره و رژیم درمانی برای بیماران سرپائی در درمانگاه مشاوره قبل از عمل
6 –  تهیه و تدوین فرمولهای خاص غذائی برای بیماران ( در صورت نیاز )
7 –  تعامل و همکاری با واحدهای مختلف بیمارستانی
8 –  انجام رضایت سنجی افراد تحت پوشش خدمات تغذیه ای بیمارستان
9 –  آموزش تغذیه ای کارکنان آشپزخانه
10 – آموزش تغذیه ای پرسنل بیمارستان جهت ارتقاء دانش تغذیه ای
11 – تکمیل چک لیستهای کنترلی واحد
11 – گزارش از فعالیتها،مشکلات جهت سرپرست مربوطه
12 – انجام سایر اموری که در حدود وظایف از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد.
  لیست تجهیزات آشپزخانه :
1 -  چرخ گوشت صنعتی نمره 42

2 – میکسر گوشت
3 – سبزی خرد کن
4 – سیب زمینی پوست گیر

5 – خلال کن
6 – دیگهای پخت بخار ( در ظرفیتهای متفاوت )
7 – فرهای دمکن برنج
8 – اجاق گازها
9 – کباب پزها (صنعتی و سنتی )

10 – یخچال ویترینی
11 – دستگاه سیخ شوی
12 – ترالی های حمل بار
13 – ترالی های حمل غذا

14 – فلاکس آبجوش
15 – میزهای کار استیل
16 – ماشین ظرفشوئی صنعتی

 

شماره مطلب : 3769
به روز رسانی : چهارشنبه 13 دسامبر 2017 - ساعت 10:24
ایجاد : چهارشنبه 13 دسامبر 2017 - ساعت 10:21 2017-12-13 10:24:29