رئیس بخش: دکتر علیرضا خدابنده
سرپرستار: معصومه باباپور 

CSSDاز ارکان اصلی کنترل عفونت می باشد وکنترل عفونت رکن اصلی ایمنی بیمار است  . 

مناطق مختلف واحد  CSSDبیمارستان فارابی

این واحد آماده پاسخگویی جهت شستشو وگندزدایی و  بسته بندی واستریلیزاسیون وتوزیع  ابزار و وسایل و تجهیزات  استریل می باشد .این واحد به صورت 24 ساعته فعال وآماده پاسخگویی است .مرکز استریل بیمارستان فارابی از کاملترین مراکز استریل در کشور است .مرکز CSSD بیمارستان درطبقه  زیر زمین  روبروی درب دفتر پرستاری واقع می باشد.
بخش CSSD دارای دستگاه های استریل کننده  بخارآب وبخار فرمالدئید وگاز پلاسما می باشد .

دستگاه اتوکلاو بخار 600لیتری -2دستگاه
دستگاه اتوکلاو بخار 300لیتری -1دستگاه
دستگاه اتوکلاو بخار فرمالدئید- 1دستگاه
دستگاه استریل کننده گاز پلاسما 
H2O2  -  یک دستگاه

دستگاه آّب  مقطر ساز -1دستگاه
دستگاه سیلر ( دوخت )  - 1دستگاه
دستگاه لیبل زن  - 3دستگاه
قیچی برش   -1دستگاه
دستگاه ست شور Miele  -سه  دستگاه
واحد CSSD از نظرساختار فیزیکی جداسازی شده است به روشی شامل  :
مجموعه استریل مرکزی( Central    Sterilization   Supply  Department    )
1-     منطقه پشتیبانی   ( فضای رختکن ، آبدارخانه – استیشن )
2-     منطقه واشینگ  ( شامل سینک شستشوی سه مرحله ای ودستگاههای ست شور )
3-     منطقه پکینگ   ( پکینگ البسه و پکینگ ابزار ووسایل )
4-     منطقه استریل   ( فضای دستگاههای استریل کننده  )
تحویل وسایل غیر استریل و استریل از طریق مناطق مختلف به شرح زیر  انجام می شود.:
درب تحویل وسایل غیر استریل از واحدها از منطقه واشینگ
آسانسور تحویل وسایل غیر استریل از اتاق عمل ها از منطقه واشینگ
تحویل البسه وشان ها از درب منطقه پکینگ البسه  از رختشویخانه .
درب تحویل وسایل استریل به واحدها از منطقه استریل در اتاقک جداگانه
آسانسور تحویل وسایل استریل به  اتاق عمل از منطقه استریل
ثبت نام وتعداد وسیله ، تاریخ وشیفت ، فرد تحویل گیرنده وتحویل دهنده وامضاء طرفین در دفاتر واحد مورد نظر وCSSD  در زمان تحویل وتحول وسایل الزامی است .در این واحد ابزار به روش دستی واتوماتیک ( ماشین ست شور )  شستشو وضد عفونی می شود .پس از شستشو وگندزدایی ابزار و وسایل به تفکیک واحد تحویل منطقه پکینگ وبسته بندی می شود وپس از بازبینی وبسته بندی تحویل مسئول دستگاه استریل کننده  می شود وپس از استریل وانبارش در قفسه های مخصوص هر واحد  آماده توزیع به واحدها می شود.
ابزاری که نیاز به شستشووگندزدایی  داشته باشد پس از 2ساعت ، استریل وآماده توزیع به واحدها می باشد در غیر اینصورت یکساعت پس از تحویل وسیله استریل وآماده توزیع است .تمامی پگ های استریل تحویلی به اتاق عمل ها دارای شماره شناسایی تاریخ استریل ، انقضاء ، کد دستگاه استریل کننده وشماره سیکل دستگاه وکد کابرمی باشد .شماره شناسایی وسایل تحویلی  به اتاق عمل در دفتر مخصوص ثبت می شود تا جهت مشکلات احتمالی ،ریکال  یا باز خوانی آنها  ممکن  باشد.
مشکلات احتمالی شامل : غیر استریل بودن پگ ها ازروی اندیکاتور آنها ، مرطوب بودن پگ ، کشت بیولوژیک مثبت و تحویل اشتباه وسایل  می باشد .غیر استریل بودن پک مهمترین نکته جهت بررسی عملکرد دستگاه استریل کننده مربوطه می باشد که  STOP  کردن دستگاه وپایش آن ضروری است .
پایش دستگاههای استریل کننده شامل تست BD ( نفوذ بخار وخروج هوا در اتوکلاوهای بخار ) روزانه، تست شاهد هر سیکل ،تست بیولوژیک هفتگی و  پس از هر بار تعمیر دستگاه، یا هنگام راه اندازی دستگاه جدید وتست بیولوژیک ستهایی که حاوی ایمپلنت می باشد  انجام می شود.
تمامی این مستندات و جواب کشت ها به مدت 1سال در این واحد بایگانی می شود.  همچنین مستندات مربوط به اتوکلاو فلش اتاق عمل ها وست های اضافه باز شده در اتاق عمل ها نیز در این واحد جهت پیگیری های احتمالی بایگانی می شود.پرسنل واحد CSSD با توجه به حجم کاری، روزانه ودوره ای  مسئولیت  مناطق مختلف واحد را به عهده دارند .شامل :
مسئول منطقه  واشینگ  ( تحویل وسایل از واحدها ، شستشو وضد عفونی ابزار ووسایل  )
مسئول  منطقه پکینگ شامل  (  پگ ست جراحی ، پگ تابل جراحی ، وی پگ ، پگ تابل آواستین  ، شان وگان  ومرتب کردن البسه )
مسئول دستگاه استریل کننده واتاق استریل
واشینگ سطوح واحد روزانه اول صبح وهفتگی روزهای پنج شنبه  بطور کلی انجام می شود.
جهت خدمات واحد برنامه نظافت وواشینگ روزانه موجود است که شامل سطوح ودیوارها وسقف وکف می باشد. جهت نتیجه مطلوب در واحد CSSD  همکاری واحدهای مرتبط را می طلبد  :
- جهت تحویل وتحول وسایل وابزار حتما دفترواحد مورد نظر را   بهمراه داشته باشند.
- جهت تحویل وسایل غیر استریل از ظرف درب دار استفاده شود .
- بخش های جراحی واتاق عمل ها ابزار را بلافاصله پس از استفاده قبل از خشک شدن خون وترشحات به واحد استریل مرکزی تحویل نمایند .
-اگر به هر دلیلی امکان انتقال بلافاصله نباشد شستشوی اولیه در واحد ویا اتاق عمل انجام شود.
- وسایل وابزار توسط کمک بهیار ویا فرد مسئول تحویل وتحول شود .
- جهت تحویل وسایل استریل از کانتینر درب دار ویا ظرف تمیز درب دار استفاده شود.
-از دستکاری بی مورد بسته های استریل خودداری شود.
-بسته های استریل  تحویلی  بلافاصله به واحد مورد نظر  در قفسه مناسب منتقل شود.
- از حمل وسایل استریل روی دست ویا چرخ البسه وظروف نا مناسب خودداری شود .
-وسایل مهم وظریف وشکستنی با احتیاط وتوجه کامل حمل ونقل شود ودر تحویل وتحول آن دقت کافی بعمل آید. .  
-در مصرف وسایل استریل شده صرفه جویی شود.  ( مانند گاز وپنبه وغیره )
-به تاریخ انقضاء بسته ها توجه شود ودر صورت منقضی شدن تاریخ به استریل مرکزی تحویل شود .
-قابل توجه اتاق عمل ها  : بسته هایی که شامل ایمپلنت هستند ( جهت انجام تست بیولوژیک وآماده شدن جواب بیولوژیک  ) 48ساعت قبل از عمل  جراحی جهت استریل شدن تحویل شوند.
-در زمان بحران واورژانس موارد مورد نیاز جهت آماده سازی  را به  واحد استریل مرکزی اعلام نمایند. 

شماره مطلب : 3767
به روز رسانی : چهارشنبه 22 آذر 1396 - ساعت 10:03
ایجاد : چهارشنبه 22 آذر 1396 - ساعت 09:09 2017-12-13 10:03:57