به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال ۹۶ روزچهار شنبه 9 آذرماه با حضوردکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه در سالن شورای این مرکز برگزارشد.
در این جلسه الهام دلریش، دانشجوی دکترای پژوهشی نانوافتالمولوژی، چهارمین گزارش پیشرفت پایان نامه دکترای تخصصی خود را ارائه کرد. همچنین دو درخواست در خصوص پذیرش هیئت علمی ضریب K و تغییر وضعیت به هیئت علمی مرکز تحقیقات مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 3734
به روز رسانی : چهارشنبه 8 آذر 1396 - ساعت 13:21
ایجاد : چهارشنبه 8 آذر 1396 - ساعت 13:21 2017-11-29 13:21:33