به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی در احکام جداگانه ای دکتر قاسم فخرائی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران؛دکتر احمدرضا دهپور، رییس مرکز تحقیقات طب تجربی؛ دکتر فریبا قاسمی، معاون آموزشی بیمارستان فارابی؛ دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان فارابی؛ دکتر مهدی صنعت کار، قائم مقام ریاست بیمارستان فارابی و دکتر مهران زارعی قنواتی عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی را به عنوان اعضای شورای راهبردی واحد فراهم آوری سلول های بنیادی این بیمارستان منصوب کرد. 
همچنین دکتر صنعت کار به عنوان مدیر اجرایی و دکتر زارعی قنواتی به عنوان دبیر علمی این واحد تعییین شدند. 
خبر:امیدوار
 
شماره مطلب : 3712
به روز رسانی : چهارشنبه 1 آذر 1396 - ساعت 10:31
ایجاد : چهارشنبه 1 آذر 1396 - ساعت 10:16 2017-11-22 10:31:42