روابط عمومي بیمارستان فارابی: کمیته اجرائی طرح تحول نظام سلامت بيمارستان، چهارشنبه 1393/3/28 تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی، اعضای کمیته اجرائی طرح تحول نظام سلامت بيمارستان فارابی در جلسه ای با حضور دکتر مخترع مدیر بیمارستان شرکت نموده و به بررسی روند اجرای طرح در بیمارستان پرداختند. در اين جلسه  راهكارهاي پياده سازي الزامات حضور پزشک متخصص مقیم  و  فرايند هاي پذیرش بیمار بررسی و درمورد آن ها بحث وتبادل نظر شد.

شماره مطلب : 347
به روز رسانی : چهارشنبه 28 خرداد 1393 - ساعت 13:16
ایجاد : چهارشنبه 28 خرداد 1393 - ساعت 13:03 2014-6-18 13:16:42