روابط عمومي بیمارستان فارابی : بازديد ارزيابی هتلينگ بيمارستان فارابی توسط تيم معاونت درمان دانشگاه انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فارابی ، در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت تيم ارزياب معاونت درمان دانشگاه به سرپرستي طاهري زاده صبح روز دوشنبه 26خرداد 93 از بيمارستان فارابی بازديد كرد.

نشست اوليه گروه ارزيابي با حضور دکتر مخترع مدیر ،اکبری مدیر پرستاری و جمعي از مسئولين بیمارستان فارابی در سالن شوراي بيمارستان برگزار شد.
در اين جلسه دکتر مخترع گزارشي از مجموعه فعاليتهاي انجام گرفته در بيمارستان از زمان شروع طرح به همراه گزارشي از برآوردهاي درآمدي، آمار تختهاي اشغالي و نيروي انساني شاغل در درمانگاه ها و بخش ها را ارائه نمود.

در ادامه اين نشست چك ليست هاي تكميلي مربوط به بيمارستان بررسي و در زمينه مشكلات اجرايي طرح بحث و تبادل نظر شد. سپس گروه ارزيابي از بخشهاي زنان 1و2، مردان 1و2، سرپائی ، ICU ، تجهیزات پزشکی و تغذیه بيمارستان بازديد كرد . در پايان بازديد نتايج  ارزيابي از عملكرد بيمارستان در دو حوزه كمي و كيفي بررسی و رضایتمند اعلام گردید .

شماره مطلب : 345
به روز رسانی : سه شنبه 27 خرداد 1393 - ساعت 09:18
ایجاد : سه شنبه 27 خرداد 1393 - ساعت 09:17 2014-6-17 09:18:13