دبیر کمیته طب و انتقال خون بیمارستان فارابی توضیحاتی را در مورد نحوه و تعیین زمان برگزاری آزمون هموویژولانس برای گروه های هدف ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته طب و انتقال خون بیمارستان فارابی روز یکشنبه 19 شهریور ۱۳۹۶ با حضور دکتر صنعت کار، قائم مقام ریاست این بیمارستان برگزار گردید.
در ابتدای این کمیته در رابطه با مصوبات قبلی بحث و گفتگو صورت گرفت و اعضای کمیته در رابطه با پیشرفت های صورت گرفته در هریک از زمینه ها گزارشاتی را ارائه دادند.
در ادامه دکتر نوذریان، دبیر کمیته در مورد شیوه برگزاری آزمون هموویژولانس برای گروه های هدف، تعیین روزهای امتحان و هماهنگی با سازمان انتقال خون توضیحاتی را ارائه کرد. وی همچنین بر آموزش پرستاران بخش های مختلف بیمارستان در زمینه عوارض و فرم های مربوط به انتقال خون تاکید نمود.
در پایان این کمیته مقرر شد نسبت به دریافت  اسامی و کد ملی پزشکان، پرستاران و هوشبران برای ثبت نام و شرکت در آزمون هموویژولانس با واحد آموزش و دفتر پرستاری بیمارستان هماهنگی های لازم صورت گیرد.
خبر و عکس: قاضی میرسعید
شماره مطلب : 3383
به روز رسانی : يكشنبه 19 شهريور 1396 - ساعت 09:40
ایجاد : يكشنبه 19 شهريور 1396 - ساعت 09:28 2017-9-10 09:40:43