به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، به منظور بررسی نتایج نظارت بر عملکرد پیمانکارتغذیه؛ تیم مدیریت اجرایی این مرکز روز دوشنبه 13 شهریور 1396با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان در سالن شورا تشکیل جلسه داد. 
گزارش نظارت بر عملکرد پیمانکار تغذیه، توسط ریحانه شریفی، مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان ارائه شد این گزارش شامل نتایج رضایت سنجی صورت گرفته از کارکنان و بیماران در دو حیطه کیفیت و کمیت و نحوه توزیع غذا، توضیحاتی در مورد پرسشنامه رضایت سنجی، نحوه اجرای طرح، اقدامات اصلاحی صورت گرفته بود.
 بر اساس این گزارش درصد کلی رضایتمندی بیماران از کیفیت و کمیت و نحوه توزیع غذا در شش ماهه اول سال  نود و شش، 80 درصد بوده است که در مقایسه با میانگین رضایتمندی شش ماهه اول سال نودو پنج، 48درصد افزایش نشان می دهد. 
شریفی در بخشی از گزارش دلایل این افزایش را برشمرد و به پیشنهادات واحد تغذیه بیمارستان برای ارتقای بیشتر رضایتمندی اشاره کرد. تعامل با دانشگاه برای امکان ایجاد تغییر در میان وعده و وعده صبحانه، ایجاد تنوع غذایی وعده نهار، ثبات در پیمانکار به منظور افزایش دانش و عملکرد و مهارت نیروهای شاغل در آشپز خانه ، برخی از این پیشنهادات است.  
در ادامه عناوین برنامه های بهبود کیفیت واحد تغذیه نیز بررسی شد. 
جلسه با طرح «بررسی شکایات در 4ماهه اول سال 96  به تفکیک موضوع» و «گزارش بازدید معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان فارابی» ادامه یافت.  
مرادی، مدیر بیمارستان دراین باره گفت: بیشترین شکایات ما از صف های انتظار است که برای کم شدن آن شدن آن اخیرا پانزده اقدام اصلاحی در نظر گرفته ایم که توسعه درمانگاه ها ، اصلاح فرآیند خرید نرم افزار جدید نوبت دهی با امکانات بیشتر، اصلاح ساختار فیزیکی پذیرش، برگزاری دوره های آموزش رفتار حرفه ای برای مسئولین و کارکنان تعدادی از این  اقدامات است.
مدیر بیمارستان فارابی، افزایش درگاه های ثبت و جمع آوری شکایات را برای بررسی دقیق ضروری دانست وگفت: در حال حاضر  این راه ها محدود و اکثر شکایات شفاهی است. برای واقعی شدن  میزان شکایات 8 درگاه را در نظر گرفته ایم که باید اطلاع رسانی مناسب در مورد آن صورت گیرد .
مرادی، تصریح کرد: گرچه به نسبت مراجعین بالای بیمارستان، تعداد شکایات اندک است؛  ولی همین تعداد هم باید کاهش یابد. وی همچنین بر پیگیری شکایات تا حصول نتیجه نهایی تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد:
  • مراحل خرید کباب پز اتوماتیک پیگیری شود
  • گزارش نظارت واحد های تغذیه و بهداشت محیط بر عملکرد پیمانکار در کمیته بهداشت محیط مطرح شود.
  • به منظور کاهش شکایات، برنامه ساماندهی سیستم نوبت دهی در سه وجه تنظیم شود.
  •  دوره های آموزش رفتار حرفه ای برای کارکنان برگزار شود
  • خط مشی و روش های مشارکت در پیگیری و ارتقای سلامت در حیطه محیط زیست در جامعه برای اعضا ارسال  و پیشنهادات آنان جمع آوری شود.
  • موضوع جذب یا خرید خدمت فیزیوتراپ در کمیته منابع انسانی پیگیری شود. 
خبر و عکس: امیدوار
 
 
 
 
 
شماره مطلب : 3379
به روز رسانی : چهارشنبه 15 شهريور 1396 - ساعت 13:52
ایجاد : سه شنبه 14 شهريور 1396 - ساعت 13:33 2017-9-6 13:52:44