به گزارش روابط عمومي بیمارستان فارابی، در کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان فارابی که روز چهار شنبه 8شهریور 1396 با حضور مرادی، مدیر بیمارستان در سالن شورای این مرکز برگزار شد، اعضا مهمترین مشکلات بیمارستان در این حوزه را بررسی کردند.
میزان بالای خرابی و تعمیر پرینترها در بیمارستان یکی از این مشکلات بود. میزان و علل خرابی پرینتر ها به تفکیک واحدها برمبنای گزارش واحدIT، بررسی و تحلیل شد. پس از توضیحات مهندس صادقی، مسئول واحد IT راهکارهای موجود بررسی گردید. 
در ادامه فرآیند پذیرش و بستری بیماران  و زمانسنجی مراحل کار متصدیان پذیرش و منشی های بخش ها توسط شریفی، مسئول دفتر بهبود کیفیت بیمارستان شرح داده شد وی مهمترین مشکلات، راهکارهای پیشنهادی حل مشکل و نیازمندی های ساختاری هر راهکار را به تفصیل بیان کرد. از دیگر مسائل طرح شده در این کمیته می توان به اسکن برگه های پرونده بیماران بستری و ضرورت اسکن برگه شرح حال و گزارش پرستاری، الزامات استفاده از اطلاعات پرونده بیماران در کوهورت پرشین، ضرورت اسکن کارت 50 در درمانگاهها،ضرورت پرینت مشخصات بیمار بر روی تمامی برگه ها و فرم های تحویلی به بیمار، کنترل پرونده های بیماران بستری در درمانگاه مشاوره قبل از عمل، اشاره کرد. 
در پایان مقرر شد
 علاوه بر برگه های ذکر شده در مصوبه جلسه مردادماه کمیته، برگه های گزارش پرستاری،شرح حال و برگه های خاص نظیر فرم بافت ، برگه تخلیه و تریاژ و ... نیز اسکن شود. 
در مورد فرآیند پرینت مشخصات بیمار روی برگه های پرونده بیماران بستری، بررسی های لازم صورت گیرد.
برای اطمینان از صحت تکمیل برگه های پرونده، تمام مدارک بیماران بستری در درمانگاه مشاوره قبل از عمل کنترل سپس به پذیرش ارجاع شود. 
خبر و عکس: امیدوار
 
شماره مطلب : 3360
به روز رسانی : پنجشنبه 9 شهريور 1396 - ساعت 12:17
ایجاد : پنجشنبه 9 شهريور 1396 - ساعت 09:37 2017-8-31 12:17:37