آزمایشگاه پاتوبیولوژی

اپتومتری

ارزیابی طول قدامی - خلفی کره چشم

اکوگرافی چشم

اکوگرافی قلب

بررسی سیستم اشکی

بررسی شبکیه و عروق خونی

بررسی کورتکس بینائی

بررسی قرنیه

بررسی میدان بینائی

رادیولوژی

 

شماره مطلب : 3292
به روز رسانی : سه شنبه 13 آذر 1397 - ساعت 12:49
ایجاد : سه شنبه 24 مرداد 1396 - ساعت 11:35 2018-12-4 12:49:10