به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، معاونت  توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه  به منظور استفاده از نظرات همکاران  دانشگاه در جهت بهبود و توسعه خدمات رفاهی ، در نظر دارد نظر سنجی از فعالیت‌های صورت گرفته در اداره رفاه و تعاون دانشگاه  را انجام دهد.
پرسش‌نامه  رضایت سنجی از خدمات رفاهی در سایت اداره رفاه و تعاون به نشانی http://refahi.tums.ac.ir/ بارگزاری  شده است.
همکاران محترم حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 31 مرداد ماه نسبت به تکمیل پرسش نامه اقدام‌نمایند.
خبر: امیدوار
شماره مطلب : 3283
به روز رسانی : يكشنبه 22 مرداد 1396 - ساعت 10:49
ایجاد : يكشنبه 22 مرداد 1396 - ساعت 10:48 2017-8-13 10:49:23