گالری عکس

برنامه مدون بازآموزی تروما-اورژانس در چشم روز پنجشنبه 22تیر 1396 در سالن آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار شد.در این برنامه طی دو پانل  به بررسی  اثر تروماهای دور دست بدن روی چشم  و معرفی موارد و نومنه های متنوع از تروما و اورژانس های چشمی پرداخته شد.  دبیر علمی این برنامه دکتر محمد سلیمانی و دبیر اجرائی ان دکتر محمد رضا منصوری و دکتر سید علی طباطبائی بودند. از ویژگی های بارز این برنامه مشارکت دستیاران در ارائه مطالب  در کنار اعضای هیئت علمی بخش اورژانس بیمارستان فارابی بود. 
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میر سعید

شماره مطلب : 3180
به روز رسانی : جمعه 23 تير 1396 - ساعت 11:53
ایجاد : پنجشنبه 22 تير 1396 - ساعت 13:29 2017-7-14 11:53:15