در سومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه، از 7 دانشکده،9 بیمارستان و 3 شبکه بهداشت با اهدای جوایز، گواهی‌نامه عالی، برتر و اهتمام  تقدیر شد.

گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، سومین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران دوشنبه 23 اسفند 95 در سالن آمفی‌تئاتر ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.  دکتر توکلی معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه، اطلاع از موقعیت فعلی را برای پیشرفت سازمان ها در محیط رقابتی امروز که بر اقتصاد دانش‌محور استوار است ضروری دانست و استفاده منظم و منسجم از ابزارهای مناسب را راهی برای سنجش عملکرد خواند.
دکتر توکلی ارزیابی عملکرد و شناسایی نقاط بهبود را موجب جلوگیری از اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌ها دانست و گفت: ارزیابی عملکرد با تکیه‌بر ابزارهای علمی گام جدی در ایجاد تغییر در نگرش کارکنان و اعضای هیئت‌علمی در روابط بین واحدها و در ساختارهای اداری و تمرکز در نظارت است.
وی گذشته‌نگر بودن، طراحی خودارزیابی و ارزیابی مجدد و مبتنی بر ساختار وب بودن را اصول کلی اجرای برنامه ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دانشگاه برشمرد و افزود: قصد ما استفاده از هیچ الگویی نبوده هرچند در طی سالیان اخیر از قالب EFQM یا مالکوم بالدریچ برای یکسان‌سازی استفاده کرده‌ایم.
در ادامه دکتر جعفریان رئیس دانشگاه، بابیان اینکه، ارزیابی عملکرد موجب ارتقای سیستم کاری می‌شود گفت: ارزیابی را نباید به‌منزله توهین تلقی کنیم .کار، جزئی از زندگی ما است و باید به اصلاح آن فکر کنیم  تا در محیط کاری زندگی راحت‌تری داشته باشیم.
رئیس دانشگاه تصریح کرد: ارزیابی مانند آینه‌ای است که رفتارمان در آن منعکس می‌شود و ضعف‌هایمان را نشان می‌دهد.
دکتر جعفریان پیش‌بینی پذیری را موجب ایجاد آرامش در محیط کار دانست و خاطرنشان کرد: قرار نیست شخصی با اسب سفید برای ما معجزه کند بلکه خودمان با تغییر در نگرش به محیط زندگی و کاری موجب پیشرفت خود و جامعه خواهیم شد .
توضیح اینکه، بر اساس دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دانشگاه، به واحدهای برتر سه نوع گواهینامه عالی، برتر و اهتمام (بر اساس معیارهای تعیین‌شده) اعطا شد. گواهینامه عالی به واحدهایی تعلق گرفت که در میانگین مجموع ارزیابی مدیریت‌ها بیشتر از 90 درصد امتیاز را به دست آورده‌اند، گواهینامه برتر به واحدهایی اعطا شد که در میانگین مجموع ارزیابی مدیریت‌ها بین 80 تا 90 درصد امتیاز را به دست آوردند و گواهینامه اهتمام نیز به واحدهایی تعلق گرفت که میانگین امتیاز آن‌ها نسبت به دوره قبل افزایش‌یافته است.
اسامی رتبه‌های برتر در ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع

 • دانشکده پرستاری مامایی، کسب رتبه عالی درمجموع مدیریت‌های حوزه توسعه . رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای امور مالی- توسعه سازمان و سرمایه انسانی - نوسازی و مطالعات کاربردی- برنامه‌ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد
 • دانشکده پزشکی، گواهینامه برتر ، گواهینامه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
 • دانشکده پیراپزشکی گواهینامه برتر ، گواهینامه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای امور حقوقی
 • دانشکده فناوری‌های نوین، گواهینامه اهتمام ،حائز رتبه برتر در رعایت و استانداردهای نظارت و توسعه امور عمومی
 • دانشکده تغذیه، گواهینامه اهتمام
 • دانشکده طب سنتی، حائز رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای امور حقوقی
 • دانشکده دندانپزشکی، حائز رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی
 • بیمارستان فارابی، گواهینامه برتر ، حائز رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای حقوقی، فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی، توسعه سازمان و سرمایه انسانی نظارت و توسعه امور عمومی
 • بیمارستان شریعتی، گواهینامه برتر، حائز رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای مالی
 • بیمارستان آرش، گواهینامه برتر ، حائز رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای برون‌سپاری شده است.
 • بیمارستان ضیائیان، گواهینامه برتر، حائز رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای برون‌سپاری و حقوقی شده است.
 • بیمارستان روزبه، گواهینامه برتر
 • بیمارستان بهارلو، گواهینامه برتر
 • مجتمع بیمارستانی امام خمینی رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای نظارت و توسعه امور عمومی
 • بیمارستان رازی ، رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای برنامه‌ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد
 • مرکز طبی کودکان، رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی.
 • شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر، رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای امور مالی- برنامه‌ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد نوسازی و مطالعات کاربردی و حقوقی
 • شبکه بهداشت و درمان شهرری، رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای امور مالی-فنی و حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی
 • مرکز بهداشت جنوب، رتبه برتر در رعایت ضوابط و استانداردهای توسعه سازمان و سرمایه انسانی، نظارت و توسعه امور عمومی - حقوقی

خبر: امیدوار

عکس: عزیزی

شماره مطلب : 2689
به روز رسانی : پنجشنبه 26 مهر 1397 - ساعت 13:08
ایجاد : دوشنبه 23 اسفند 1395 - ساعت 13:18 2018-10-18 13:08:06