1. پیوند قرنیه | دانلود ویدیو
2. اصلاح ناکامل در عمل لیزیک | دانلود ویدیو
3. پیوند قرنیه چرخشی به کمک فموتولیزر | دانلود ویدیو
4. پیوند قرنیه لایه ای | دانلود ویدیو
5. ترمیم مردمک چشم | دانلود ویدیو
6. کاتاراکت و قراردادن لنز | دانلود ویدیو
7. قراردادن لنز | دانلود ویدیو
8. عمل جراحی کاتاراکت | دانلود ویدیو
9. LAC Surgery | دانلود ویدیو
شماره مطلب : 243
به روز رسانی : دوشنبه 30 اکتبر 2017 - ساعت 08:42
ایجاد : شنبه 8 فوریه 2014 - ساعت 11:05 2017-10-30 08:42:48