شناسه : 236
1392-11-15 09:29
2014-2-4 09:31:31

          به روز رسانی سامانه و ثبت اطلاعات کارکنان جدید الورود
          ارسال پيامك در مناسبت ها به تمام پرسنل
          ارسال پيامك تبريك جهت تولد پرسنل
          ارسال پيامك جهت شركت در كميته ها
          ارسال پيامك  کلاس های آموزشي جهت دستياران ، فلوها وکارکنان
          ارسال پيامك جهت اطلاعيه هاي عمومي به تمام پرسنل.

انتهای پیام