•           ايجاد كارتابل جهت تمام اعضاء محترم هيئت علمي، دستياران و پرسنل .
•           وارد كردن ذخاير مرخصي تمام پرسنل در سيستم حتي اعضاء محترم هيئت علمي
•           آموزش اتوماسيون اداري به مسولين محترم واحدها  به صورت حضوري و در اختيار گذاشتن رمز عبور و كلمه كاربري جهت تمام پرسنل
•           ارتباط دائم به صورت تلفني و حضوري با واحد هاي مختلف جهت رفع نيازها مشكلات ايشان در ارتباط با كاركردن با سيستم اتوماسيون اداري
•           ايجاد تمپليت هاي جديد و بارگذاري آنها در سيستم 
.           تعريف قوانين كاري جديد بيمارستان فارابي در سيستم

 

شماره مطلب : 235
به روز رسانی : پنجشنبه 21 فروردين 1393 - ساعت 08:41
ایجاد : سه شنبه 15 بهمن 1392 - ساعت 09:22 2014-4-10 08:41:27