شناسه : 235
1392-11-15 09:20
2014-2-4 09:22:37

•           ايجاد كارتابل جهت تمام اعضاء محترم هيئت علمي، دستياران و پرسنل .
•           وارد كردن ذخاير مرخصي تمام پرسنل در سيستم حتي اعضاء محترم هيئت علمي
•           آموزش اتوماسيون اداري به مسولين محترم واحدها  به صورت حضوري و در اختيار گذاشتن رمز عبور و كلمه كاربري جهت تمام پرسنل
•           ارتباط دائم به صورت تلفني و حضوري با واحد هاي مختلف جهت رفع نيازها مشكلات ايشان در ارتباط با كاركردن با سيستم اتوماسيون اداري
•           ايجاد تمپليت هاي جديد و بارگذاري آنها در سيستم 
.           تعريف قوانين كاري جديد بيمارستان فارابي در سيستم

 

انتهای پیام