راهبر سازمان مجازی (اتوماسیون اداری) بیمارستان فارابی: معصومه عزیزی
از جمله شرح وظایف :
  •           - ايجاد كارتابل جهت تمام اعضاء محترم هيئت علمي، دستياران و پرسنل .
  •            - فعال کردن مرخصی پرسنل و وارد كردن ذخاير مرخصي تمام پرسنل در سيستم 
  •            - آموزش اتوماسيون اداري به مسولين محترم واحدها  و همکاران  به صورت حضوري و تلفنی در اختيار گذاشتن رمز عبور و كلمه كاربري جهت تمام پرسنل
  •           - ارتباط دائم به صورت تلفني و حضوري با واحد هاي مختلف جهت رفع نيازها مشكلات ايشان در ارتباط با كاركردن با سيستم اتوماسيون اداري
  •            - ايجاد تمپليت هاي جديد و بارگذاري آنها در سيستم 
  •           - تعريف قوانين كاري جديد بيمارستان فارابي در سيستم
  •          - ویرایش  و بروز رسانی مستمر دپارتمان بیمارستان فارابی در ساختار سازمان
  •          -  فعال کردن کارت ورود و خروج پرسنل جدیدالورود

 

شماره مطلب : 235
به روز رسانی : شنبه 21 مهر 1397 - ساعت 11:02
ایجاد : پنجشنبه 19 مهر 1397 - ساعت 09:22 2018-10-13 11:02:30