شناسه :
1392-11-15 09:08
2014-2-4 09:10:20

•  برقراري ارتباط  موثر بين کارکنان بيمارستان با مسئولان و بدنه جامعه
•  مديريت و برنامه ريزي و برگزاري سمينار ها، همايش ها و مراسم گراميداشت ايام مختلف و مناسبتهاي ويژه
•  انتشار نشريه نداي فارابي و توزيع آن بين کارکنان
• هماهنگي انجام امور طراحي و تهيه تراکت،  پلاکارد،  بروشور،  کتاب،  کليپ،  تابلو
• برنامه ريزي و کاربرد شيوه ها و برنامه هاي مناسب براي انعکاس اهداف،  سياستها،  برنامه ها و فعاليت هاي بيمارستان به رسانه ها و جامعه• هماهنگي و برپايي مراسم بزرگداشت اساتيد،  معارفه،  توديع مديران
• ايجاد هماهنگي هاي لازم بين ساير بخشها و قسمتهاي درون سازماني و برون سازماني براي استقبال، پذيرايي وانجام بازديدهاي رسمي و غيررسمي، جلسات بدرقه ميهمانان داخلي و خارجي بيمارستان

انتهای پیام