دکتر پریسا عبدی، فلو شیپ  قرنیه بیمارستان فارابی در سال 1394در حیطه آموزشی نخستین جشنواره دانشجویی ابن سینا، حائز رتبه برتر شد. گفتگوی زیر توسط روابط عمومی دانشگاه انجام شده است که با توجه به نزدیک شدن به سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا در پی می خوانید: 

خانم دکتر عبدی، شما سال گذشته در حیطه آموزشی نخستین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزیده شدید. آیا در سایر حیطه ها نیز شرکت کرده بودید؟ 
در حیطه های آموزشی و پژوهشی شرکت کردم ولی فقط در حیطه آموزشی و در بخش دستیار برتر حائز رتبه شدم. 
دلایل برگزیده شدن شما چه بود؟ 
رزومه ای از مجموع فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود از ابتدای تحصیل ارائه دادم. این رزومه از دبیرستان و شرکت در المپیاد دانش آموزی آغاز می شد و شامل همه رتبه هایی بود که در دوران عمومی پزشکی و بعد در مقطع دوران دستیاری چشم پزشکی کسب کرده بودم. مقالات ارسالی نیز بخشی از این رزومه بود که در مجموع همه اینها باعث انتخابم شد. 
با توجه به این که جشنواره دانشجویی ابن سینا برای نخستین بار برگزار شد، کیفیت برگزاری این جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
باورم نمی شد که در اولین دوره برگزاری این جشنواره، تعداد شرکت کنندگان تا این حد زیاد باشد. از همه رشته ها و در تمام حیطه ها، در این جشنواره شرکت کرده بودند و مشخص بود که تبلیغ خوبی شده است. نکته بسیار جالبی که این جشنواره نسبت به سایر جشنواره ها داشت این بود که همه جنبه ها را در نظر گرفته بود و فقط به حیطه های آموزشی و پژوهشی بسنده نکرده بود. در مجموع، در همه حیطه ها از جمله قرآن و بخش های هنری افراد با هم رقابت کرده بودند که این باعث پویایی بیشتر دانشگاه در جنبه های مختلف می شود. بسیاری از افراد نیز بودند که در چندین بخش، برتر و برگزیده شده بودند و خود من احساس کردم که در برخی جنبه ها می توانم ضعیف باشم. برگزاری چنین جشنواره هایی باعث می شود که فرد فقط به یک بعد زندگی نپردازد. 
چه پیشنهاداتی برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره دارید؟  
این جشنواره در همان سال اول هم بسیار بهتر از آنچه در ذهنم بود، برگزار شد. هم از نظر داوری مناسب بود و هم این که مشخص بود برای برگزاری آن وقت کافی صرف شده است. در مجموع، فکر می کنم با توجه به وسعت دانشگاه، اگر تبلیغات بیشتری برای شرکت در این جشنواره شود، تعداد شرکت کنندگان نیز بیشتر می شود. چون عده ای بودند که نمی دانستند چنین جشنواره ای برگزار می شود. شاید اگر تعداد بیشتری شرکت کننده وجود داشته باشد، رقابت بهتر شود. همچنین بهتر است زمان اعلام برگزاری آن زودتر باشد. در مجموع، نخستین دوره این جشنواره بسیار خوب برگزار شد.  
خبر :امیدوار
 گفتگو: زهرا صادقی
عکس: جمشید ربیعی
 
شماره مطلب : 2294
به روز رسانی : يكشنبه 21 آذر 1395 - ساعت 09:57
ایجاد : يكشنبه 14 آذر 1395 - ساعت 09:55 2016-12-11 09:57:06