در راستای پیاده سازی  استاندارد های سازمان های  فرا اعتباری ،جلسه آموزشی گزارش دهی خطا در بیمارستان فارابی برگزار شد. 

این جلسه روز سه شنبه 2 آذر 1395 با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام  ریاست و معاون درمان بیمارستان فارابی، سرپرستاران و سوپروایزران، مسئولین واحد های رادیولوژی، آزمایشگاه و تجهیزات پزشکی در سالن شورای این مرکز برگزار شد. مهندس موسوی در این جلسه به تشریح اهمیت گزارش دهی خطا و جایگاه آن در سازمان های فرا اعتباری پرداخت. 
خبر: امیدوار
عکس: قاضی میر سعید
شماره مطلب : 2219
به روز رسانی : سه شنبه 2 آذر 1395 - ساعت 14:37
ایجاد : سه شنبه 2 آذر 1395 - ساعت 12:22 2016-11-22 14:37:39