* سمینار اپیدمیولوژی بیماری های چشم و سلامت بینایی(سال 92)
* جشنواره  سالیانه شمس(از سال  87 تاکنون)
* سمینار سالیانه سلول های بنیادی در چشم پزشکی (از سال 91 تاکنون)
*سمینار سالیانه چشم پزشکی ترجمانی (سال 93)
* سمینار روز جهانی بینایی( سال 92-93)
* سمینار مراقبتهای اولیه چشم(سال 93)
* سمینار Telescreening (سال 93)
* سمینار بینایی در ورزش(سال 93)
شماره مطلب : 1399
به روز رسانی : چهارشنبه 11 نوامبر 2015 - ساعت 11:44
ایجاد : چهارشنبه 11 نوامبر 2015 - ساعت 10:48 2015-11-11 11:44:33