رئیس بخش:دکتر فهیمه اسدی آملی

پزشکان بخش:

- دکتر فهیمه اسدی آملی
- دکتر زهره نوذریان

شماره مطلب : 1172
به روز رسانی : يكشنبه 25 مرداد 1394 - ساعت 11:10
ایجاد : يكشنبه 25 مرداد 1394 - ساعت 11:05 2015-8-16 11:10:09