شناسه : 1128
1394-04-31 07:39
2015-7-22 07:47:32

سرپرستار: 
شماره درمانگاه: 23
شماره داخلی: 2491
برنامه درمانگاه

این درمانگاه در طبقه همکف مجاور اتاق عمل آوستین قرار دارد و تمام بیماران پیوند قرنیه،ناخنک،خال ملتحمه،آب مروارید، CIN،MVD، خشکی قرنیه، بیماریهای لبه پلک به این درمانگاه ارجاع داده می شود و تحت بررسی و درمان های تخصصی و فوق تخصصی قرار می گیرند. در این درمانگاه برای بیماران اقدامات تشخیصی و درمانی ( جراحی و ...) ارائه داده می شود. 

انتهای پیام